Τα μάθημα εικαστικών είναι δύο ώρες την εβδομάδα και διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων είναι ενσωματωμένη στις αντίστοιχες διαθεματικές ενότητες της κάθε τάξης σύμφωνα με τον IBO. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές αναπτύσσουν και διευρύνουν την ήδη υπάρχουσα γνώση τους, καλλιεργούν και αναδεικνύουν τις δεξιότητες και κλίσεις τους, διερευνώντας έναν κοινό διαθεματικό άξονα. Στόχος των εικαστικών είναι οι μαθητές αρχικά να αντιληφθούν και κατά συνέπεια να εκφραστούν μέσα από την μοναδική, προσωπική τους ματιά και γραφή.

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε εξαρτώνται από την εκάστοτε στοχοθεσία του μαθήματος. Πειραματιζόμαστε με τη χρήση βασικών εννοιών, χρωμάτων, αποχρώσεων, γραμμών, σχημάτων, διαφορετικών υλικών και τεχνοτροπιών, παραδοσιακών (ζωγραφική, κολάζ, γλυπτική, κατασκευές τυπώματα,) και σύγχρονων (stop motion animation, flip book animation, performance).

Τα έργα μας, ατομικά ή ομαδικά, κοσμούν τους χώρους του σχολείου, παρουσιάζονται σε εκθεσιακούς χώρους του Πειραιά και της Αθήνας, ή επικοινωνούν απ’ ευθείας με τον κόσμο έξω από το σχολείο μας.

Στο ISP καινοτομούμε, χρησιμοποιώντας, από την ηλικία των τριών ετών, τα iPad, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και παράλληλα την ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους. Πρωτεύοντα ρόλο κατέχει η έρευνα, ως τρόπος απόκτησης της γνώσης. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του iPad για να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε την έρευνα ως απαραίτητο και αναπόσπαστο κομμάτι της εφαρμογής του προγράμματος του IBO. Έχουμε αξιοποιήσει μία πληθώρα εκπαιδευτικών και δημιουργικών εφαρμογών που ποικίλουν, από εφαρμογές δημιουργίας ψηφιακών βίντεο και ψηφιακής αφίσας, μέχρι και εφαρμογές παρουσιάσεων και e-portfolio. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε και το ubiquitous learning μέσω μίας πλατφόρμας LMS, απόλυτα συμβατής με τα iPad και το χαρακτήρα της <<ολιστικής προσέγγισης>> στη μάθηση. Έτσι, οι μαθητές μας, έχουν μια εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία, που δεν υπόκειται σε τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς.

Οι μαθητές του ISP, πέρα από τα Αγγλικά, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα Γερμανικά ή τα Γαλλικά, τα οποία διδάσκονται τρεις φορές την εβδομάδα, από τη Γ' Δημοτικού. Μέσα από τις δημιουργικές δραστηριότητες, οι μαθητές γνωρίζουν τα έθιμα, τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής των λαών αυτών, χωρίς να περιορίζονται στην απομνημόνευση λεξιλογίου και κανόνων γραμματικής.

Επίσης, η μελέτη Ξένων Γλωσσών αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον χάρη στην ευθυγράμμιση με τις ενότητες έρευνας. Το πρόγραμμα Γαλλικών/ Γερμανικών του ISP, καλύπτει πλήρως τις μαθησιακές ανάγκες ώστε οι μαθητές να αποκτούν τα αντίστοιχα διπλώματα (δίπλωμα Α1) μέσα από τις σχολικές τους δραστηριότητες