Στο ISP καινοτομούμε, χρησιμοποιώντας, από την ηλικία των τριών ετών, τα iPad, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και παράλληλα την ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους. Πρωτεύοντα ρόλο κατέχει η έρευνα, ως τρόπος απόκτησης της γνώσης. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του iPad για να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε την έρευνα ως απαραίτητο και αναπόσπαστο κομμάτι της εφαρμογής του προγράμματος του IBO. Έχουμε αξιοποιήσει μία πληθώρα εκπαιδευτικών και δημιουργικών εφαρμογών που ποικίλουν, από εφαρμογές δημιουργίας ψηφιακών βίντεο και ψηφιακής αφίσας, μέχρι και εφαρμογές παρουσιάσεων και e-portfolio. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε και το ubiquitous learning μέσω μίας πλατφόρμας LMS, απόλυτα συμβατής με τα iPad και το χαρακτήρα της <<ολιστικής προσέγγισης>> στη μάθηση. Έτσι, οι μαθητές μας, έχουν μια εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία, που δεν υπόκειται σε τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς.