Τα μάθημα εικαστικών είναι δύο ώρες την εβδομάδα και διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων είναι ενσωματωμένη στις αντίστοιχες διαθεματικές ενότητες της κάθε τάξης σύμφωνα με τον IBO. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές αναπτύσσουν και διευρύνουν την ήδη υπάρχουσα γνώση τους, καλλιεργούν και αναδεικνύουν τις δεξιότητες και κλίσεις τους, διερευνώντας έναν κοινό διαθεματικό άξονα. Στόχος των εικαστικών είναι οι μαθητές αρχικά να αντιληφθούν και κατά συνέπεια να εκφραστούν μέσα από την μοναδική, προσωπική τους ματιά και γραφή.

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε εξαρτώνται από την εκάστοτε στοχοθεσία του μαθήματος. Πειραματιζόμαστε με τη χρήση βασικών εννοιών, χρωμάτων, αποχρώσεων, γραμμών, σχημάτων, διαφορετικών υλικών και τεχνοτροπιών, παραδοσιακών (ζωγραφική, κολάζ, γλυπτική, κατασκευές τυπώματα,) και σύγχρονων (stop motion animation, flip book animation, performance).

Τα έργα μας, ατομικά ή ομαδικά, κοσμούν τους χώρους του σχολείου, παρουσιάζονται σε εκθεσιακούς χώρους του Πειραιά και της Αθήνας, ή επικοινωνούν απ’ ευθείας με τον κόσμο έξω από το σχολείο μας.