Το κέντρο του IB school είναι η Βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργεί ως πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία με τον εξής τρόπο: ο μαθητής παύει να είναι παθητικός δέκτης αλλά γίνεται ερευνητής και δομεί μόνος του τη γνώση με τη βοήθεια των διαθέσιμων πηγών που βρίσκει στην οργανωμένη Βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Μέσα από την έντονη εμπλοκή της βιβλιοθήκης στη μάθηση, ο μαθητής μαθαίνει πως να ανακτά, να διαχειρίζεται, να αξιοποιεί, να αξιολογεί και τελικά να μοιράζεται τις πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα. Εν κατακλείδι, ο μαθητής μετατρέπεται σε "δια βίου μαθητή" που γνωρίζει πως να μαθαίνει μόνος του.

Το μάθημα "Βιβλιοθήκη" είναι μία πρωτοπορία του ISP, στα πλαίσια της προώθησης της έρευνας, της φιλαναγνωσίας, της ανάπτυξης της δημιουργικότητας και της μεταγνώσης των μαθητών μας. Πιο ειδικά, στα πλαίσια του μαθήματος αυτού επιδιώκεται η κατάκτηση πληροφοριακών δεξιοτήτων από τους μαθητές. Από τα πολύ μικρά τμήματα (Doremis) κατακτούνται δεξιότητες διαχείρισης των βιβλίων, υιοθέτησης συγκεκριμένων συμπεριφορών στους χώρους βιβλιοθηκών αλλά και συμμετοχή σε λέσχες ανάγνωσης παραμυθιών, ώστε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τον μαγικό κόσμο των παραμυθιών.

Στα μεγαλύτερα τμήματα του Δημοτικού, κατακτώνται δεξιότητες έρευνας σε εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, διάκρισης κατηγοριών βιβλίων, επιλογής ιδανικών βιβλίων, σύνταξης παραπομπών και βιβλιογραφίας βάσει συγκεκριμένων συντακτικών κ.α..

Ωστόσο, πραγματοποιούνται και δραστηριότητες που προωθούν την φιλαναγνωσία μέσα από τη γνωριμία των παιδιών με την ποίηση, το θέατρο, τα παραμύθια αλλά και δραστηριότητες δημιουργικότητας μέσα από τη συμμετοχή των παιδιών σε ομαδικά παιχνίδια που εξάπτουν τη φαντασία τους.

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται με βασικό σκοπό οι μαθητές να μάθουν τον τρόπο να κατακτούν μόνοι τους τη γνώση.

Δράσεις Βιβλιοθήκης

Backpack

Το Backpack είναι μία δραστηριότητα της Βιβλιοθήκης που προωθεί τη φιλαναγνωσία των μαθητών του σχολείου μας. Το μέσο που επιτυγχάνεται αυτό είναι μία τσάντα πλάτης που εμπεριέχει ένα ή δύο βιβλία στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. Ακόμα, το Backpack περιέχει ενημερωτικά από πολιτιστικά δρώμενα της πόλης που ο μαθητής μπορεί να επισκεφθεί. Το Backpack κάθε τάξης δίνεται σε ένα μαθητή για μία εβδομάδα κι επιστρέφεται, ώστε να δοθεί σε άλλον. Οι επιλογές βιβλίων είναι διαφορετικές για κάθε παιδί αφού πρόκειται για μία δραστηριότητα προσαρμοσμένη στην μοναδική προσωπικότητα και τα μοναδικά ενδιαφέροντα κάθε παιδιού.

Badges

Τα Badges είναι βραβεία ανάγνωσης που πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους κι αφορούν τους μαθητές του Δημοτικού. Είναι μία δραστηριότητα προώθησης της φιλαναγνωσίας, καθώς βραβεύεται η ανάγνωση ενός συγκεκριμένου αριθμού βιβλίων. Πως λειτουργεί; Στην αρχή της σχολικής χρονιάς δομείται μία λίστα προτεινόμενων βιβλίων για κάθε τάξη από τη βιβλιοθηκονόμο του σχολείου μας, τα παιδιά καλούνται να διαβάσουν βιβλία είτε από τη λίστα αυτή, είτε δικής τους επιλογής. Στη συνέχεια, αφού τα διαβάσουν, συμπληρώνουν μία αναφορά με τι τους άρεσε και τι όχι στο κάθε βιβλίο, καθώς επίσης, μοιράζονται την εμπειρία τους για κάθε βιβλίο με τους συμμαθητές τους. Κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους, απονέμονται το χρυσό, το ασημένιο και το χάλκινο βραβείο στους μαθητές που έχουν διαβάσει τον συγκεκριμένο αριθμό βιβλίων που έχει οριστεί για κάθε τάξη.

Μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς, οι μαθητές του ISP μαθάινουν τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας, τις μουσικές, τα τραγούδια και τον τρόπο ζωής της χώρας μας. Μεταφέρονται στα νησιά και στα χωριά μας, φορώντας τις αυθεντικές φορεσιές του τόπου μας, γνωρίζοντας ταυτόχρονα και την ιστορία του. 

Στο ISP, η Φυσική Αγωγή δένεται άρρηκτα με τις ενότητες έρευνας, καθώς οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά χρησιμοποιώντας το σώμα τους, για να κατακτήσουν διάφορες δεξιότητες. Μέσα από τα αθλήματα μαθαίνουν να βελτιώνονται, να θέτουν στόχους, να λειτουργούν ομαδικά, να είναι υπεύθυνοι και να ακολουθούν κανόνες. Οι μαθητές μας γνωρίζουν τη σημασία της απόκτησης καλής φυσικής κατάστασης και της διατήρησης ενός ισορροπημένου και υγιούς τρόπου ζωής.

Η Μουσική εμπλέκει τους μαθητές σε μια δημιουργική διαδικασία μέσα από την οποία δημιουργούν και πειραματίζονται με διάφορους ήχους και νότες. Η ακοή ως αίσθηση ανοίγει νέους ορίζοντες και προσφέρει καινούριες εμπειρίες, που υποστηρίζουν την έρευνα ως κύρια διαδικασία μάθησης. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα, γράφοντας δικούς τους στίχους και επικοινωνώντας με τρόπους που διαφοροποιούνται από την απλή λεκτική επικοινωνία.