Δ' Δημοτικού

Στο International School of Piraeus όλη η ύλη του Υπουργείου Παιδείας καλύπτεται μέσα από τις ενότητες έρευνας

Παράδειγμα ενότητας έρευνας για τη Δ' Δημοτικού:

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - DISABLED PEOPLE

Θέση στον κύκλο του PYP:

Πληροφορίες για την ενότητα έρευνας: