Β' Δημοτικού

Στο International School of Piraeus όλη η ύλη του Υπουργείου Παιδείας καλύπτεται μέσα από τις ενότητες έρευνας.

Παράδειγμα ενότητας έρευνας για τη Β' Δημοτικού:

ΤA... ISP ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ- THE...ISP CHILDREN OF PIRAEUS

Θέση στον κύκλο του PYP:

Πληροφορίες για την ενότητα έρευνας: