Ηλικίες 5-6 ετών

Τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές (μοναδικές) προσωπικότητες με ήδη κατακτηθείσα γνώση, κατανόηση και ενδιαφέροντα. Έχουν την ικανότητα να μάθουν concepts περισσότερα από αυτά που συνηθίζεται σε αυτήν την ηλικία, χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις. Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, καταγράφουν, φωτογραφίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία από την οποία περνούν τα παιδιά και πάνω σε αυτά σχεδιάζουν την συνέχεια (χτίζουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον).

Στόχος είναι μέσα από ένα θέμα που ενθουσιάζει, είναι κατανοητό και σχετίζεται άμεσα με τα παιδιά να χτιστεί η γνώση ακολουθώντας τις εκπαιδευτικές στρατηγικές και δραστηριότητες του I.B.O.

Δείγμα ενότητας έρευνας: