Εμείς στο ISP πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουν, να μάθουν και να δημιουργήσουν τα παιδιά είναι μέσα από το καθημερινό τους περιβάλλον. Το περιβάλλον δομείται από τους εκπαιδευτικούς με πολλή προσοχή, μελέτη και ενδιαφέρον ώστε να μπορέσει να στηρίξει την έρευνα και τον πειραματισμό των παιδιών.Η έρευνα και ο πειραματισμός θα οδηγήσουν στην κρίση, στη γνώση και στο συμπέρασμα.

Στον "Ntoremis" όλη η ύλη καλύπτεται μέσα από ενότητες έρευνας. Τα έξι γνωστικά πεδία (Γλώσσα, Μαθηματικά, Επιστήμες και Τεχνολογία, Κοινωνικές Επιστήμες, Τέχνες, Φυσική και Κοινωνική Αγωγή) περνούν μέσα από 6 μεγάλες διαθεματικές ενότητες παγκόσμιας σημασίας: ποιοι είμαστε, πού βρισκόμαστε στο χώρο και το χρόνο, πώς λειτουργεί ο κόσμος μας, πώς οργανώνουμε τον εαυτό μας, πώς μοιραζόμαστε τον πλανήτη, πώς εκφραζόμαστε, σύμφωνα με τον IBO.

Έτσι το σχολείο αποκτά ενδιαφέρον για το μαθητή, αφού είναι συνεχώς ενεργοποιημένος, έχοντας ευθύνη και ρόλο στην εκπαιδευτική του διαδικασία, η οποία δεν περιορίζεται σε μία αίθουσα. Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται σε πολλά και διαφορετικά σημεία του σχολικού κτιρίου ενώ σε αυτή εμπλέκεται ενεργά και η ευρύτερη τοπική κοινωνία. Επίσης, η τακτική και προγραμματισμένη επικοινωνία με σχολεία σε άλλες χώρες ολοκληρώνει τη μαθησιακή διαδικασία και το διεθνή χαρακτήρα του ISP.

"As partner to the child, the teacher is inside the learning situation" (Hewett, 2001)