Γιατί Δίγλωσσο;

Η γνώση δυο ή και περισσότερων γλωσσών σε έναν κόσμο που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς είναι ό,τι πιο σημαντικό. Η πιο διαδεδομένη γλώσσα στο κόσμο είναι η Αγγλική. Στη βάση όμως όλων είναι η Ελληνική. Ο συνδυασμός αυτών των δυο γλωσσών μας δίνει εξαιρετικές δυνατότητες.

Ένα παιδί που παρακολουθεί δίγλωσσο πρόγραμμα μήπως μπερδεύεται?

Οι έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που εκτίθενται σε δυο ή και τρεις γλώσσες από πολύ μικρή ηλικία έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα στην αντίληψη, στη σκέψη, στην εστίαση προσοχής. Οι εγκέφαλοι δίγλωσσων ή πολύγλωσσων παιδιών έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται ευκολότερα σε αλλαγές και να εκτελούν ταχύτερα και καλύτερα σύνθετες λειτουργίες όπως ο προσχεδιασμός και η επίλυση προβλημάτων.

Επίσης έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται διαφορετικές κουλτούρες και  πολιτισμούς, να εξοικειώνονται με διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Είναι καλύτεροι αναγνώστες, μαθαίνουν πιο εύκολα ξένες γλώσσες και να αντιλαμβάνονται πιο εύκολα τη γνώμη του άλλου. 

 


 

Πώς Δίγλωσσο;

Για τους μαθητές του ISP  τα Αγγλικά είναι παράλληλη γλώσσα που ξεκινά από τη βρεφική ηλικία με Αγγλόφωνους εκπαιδευτικούς (native speakers).

Μέσω της καθημερινής επικοινωνίας, η αποδοχή, η επικοινωνία και η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας γίνεται το ίδιο φυσικά, όπως και της Ελληνικής. Τα παιδιά στη βρεφική και νηπιακή ηλικία απορροφούν και αναπαράγουν εξαιρετικά εύκολα και φυσικά ό,τι τους παρέχει το περιβάλλον τους. Μπαίνοντας στο Δημοτικό συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο, ενώ σταδιακά μπαίνουν και τα μαθήματα που αφορούν στην Αγγλική γραφή, ανάγνωση και γραμματική.

 

Στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Cambridge όπου και πιστοποιείται το επίπεδο της γλωσσομάθειας.

Why bilingualism?

The acquisition of two or more foreign languages nowadays is essential in a fast growing and demanding world. English is the leading spoken language in the world and combined with the Greek language it gives us great abilities.

Does a child who follows a bilingual programme get confused?

According to recent studies, children who are raised using two or more languages from a young age, are an important advantage when it comes to thinking and attention skills. They are also able to solve problems using critical thinking. Furthermore, they are able to respect diverse cultures and traditions (since they get used to different approaches to thinking) They acquire better reading skills  and it is proven that learning a foreign language is a lot easier for them.

How bilingual?

 

From the age of 3 (nursery) and on, ISP students are taught English in conjuction with Greek by native speaking teachers. Through daily communication, the acceptance and learning of the English language comes to the children as easily as the Greek. During their preschool years, children are able to absorb and reproduce what they hear and see at great ease. Once they enter primary years they continue this pattern and are steadily introduced to English writing, reading and grammar. The 5th and 6th graders are able to sit the Cambridge exams which certify the level of their English. 

  • Βιβλιοθήκη & Έρευνα
  • Επαγγελματική Ανάπτυξη

Ως σκοπός της Σχολικής Βιβλιοθήκης του International School of Piraeus ορίζεται η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από τη συνεισφορά της στις εξής ομάδες ατόμων: Στους μαθητές: προσφέρεται ένας χώρος μάθησης, έρευνας, γνώσης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας μέσω της συλλογής που εμπεριέχει βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό. Επιπρόσθετος στόχος είναι η συνεισφορά στη διαμόρφωση μαθητών που να μάθουν πώς να μαθαίνουν μόνοι τους, κατακτώντας τη μεταγνώση. Στους εκπαιδευτικούς: προσφέρονται έγκυρες πηγές πληροφόρησης που διευκολύνουν κι ενισχύουν τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και την διεύρυνση των γνώσεων των ίδιων των επαγγελματιών.

Read More
Επαγγελματική Ανάπτυξη

 Οι εκπαιδευτικοί του ISP παρακολουθούν συνεχώς σεμινάρια επιμόρφωσης. Πέρα από τα προγραμματισμένα webinars που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα με ποικίλες θεματικές, οι εκπαιδευτικοί μας παρίστανται σε επιμορφώσεις από ποικίλους φορείς όπως για παράδειγμα o IBO ή η Apple. Οι επιμορφωτικές δράσεις πραγματοποιούνται τόσο στα πλαίσια του ίδιου του σχολείου όσο και σε χώρους άλλων οργανισμών, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

 

 
Read More

GoogleCalendar

Featured

ISP Backpack

Μέσα στο σακίδιο του ISP, οι μαθητές βρίσκουν ιδέες για διάβασμα, επισκέψεις, μαγειρική, ζωγραφική και δημιουργική απασχόληση με τους γονείς τους.

ISP Backpack

Βιντεοθήκη

  • The students at ISP +

  • Α Δημοτικού- Το γράμμα Λλ μέσα από παιχνίδι +

  • Διαδραστικές πηγές μάθησης +

  • Εξάσκηση στη Γεωγραφία με Ετεροαξιολόγηση +

  • 1
  •  

  •   

  • 1