ΓΙΑΤΙ

Το iPad αποτελεί μία από τις δυνατότερες και καταλληλότερες συσκεύες μάθησης. Τα αποτελέσματα σε έρευνα των Δ, Ε και Στ τάξεων του Δημοτικού το Δεκέμβρη του 2014 δείχνουν ξεκάθαρα τη γνώμη των μαθητών για τη χρήση του iPad. 

 


 

ΠΩΣ

Στο International School of Piraeus έχουμε εισάγει και ενσωματώσει τα iPad στην καθημερινή μαθησιακή εμπειρία ως ένα “εκπαιδευτικό πολυεργαλείο”, στα πλαίσια του προγράμματος «1:1» (ένα iPad για κάθε μαθητή), με μία πληθώρα καινοτόμων τρόπων. Στο ISP καινοτομούμε, χρησιμοποιώντας, από την ηλικία των τριών ετών, τα iPad, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και παράλληλα την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους.  

Στο ISP  πρωτεύοντα ρόλο κατέχει η έρευνα, ως τρόπος απόκτησης της γνώσης. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του iPad για να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε την έρευνα ως απαραίτητο και αναπόσπαστο κομμάτι της εφαρμογής του προγράμματος του IBO. Κατά τον τρόπο αυτό, έχουμε αξιοποιήσει μία πληθώρα εκπαιδευτικών και δημιουργικών εφαρμογών που ποικίλουν, από εφαρμογές δημιουργίας ψηφιακών βίντεο και ψηφιακής αφίσας, μέχρι και εφαρμογές παρουσιάσεων και e-portfolio, για να  δώσουμε μία νέα μορφή στη μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε και το ubiquitous learning μέσω μίας πλατφόρμας LMS, απόλυτα συμβατής με τα iPad και το χαρακτήρα της «ολιστικής προσέγγισης» στη μάθηση. Έτσι, οι μαθητές μας, έχουν μια εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία, που δεν υπόκειται σε τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς.

Δίνοντας νέα μορφή και λειτουργικότητα στα παραδοσιακά σχολικά βιβλία, χρησιμοποιούμε την πανίσχυρη εφαρμογή iBooks στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πρακτικής. Ο κάθε μαθητής διαθέτει το δικό του προσωπικό, διαδραστικό και εμπλουτισμένο ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο έχει αναπτυχθεί από το ΙΤ Department του σχολείου, σε στενή συνεργασία με τους παιδαγωγούς μας. Τα βιβλία παρέχουν μία ιδιαίτερα ελκυστική και διαδραστική πηγή πληροφοριών για το μαθητή, καθώς ενημερώνονται κάθε χρονιά, ώστε να περιλαμβάνουν και τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στους ποικίλους τομείς της επιστήμης, αλλά, και  για να είναι άμεσα εναρμονισμένα με την καθημερινή ζωή των μαθητών.

Το iPad έχει συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας στο ISP και τα δείγματα που λαμβάνουμε καθημερινά, από τους μαθητές, αλλά, και τους γονείς, είναι απόλυτα ενθαρρυντικά.  

 

  • Βιβλιοθήκη & Έρευνα
  • Επαγγελματική Ανάπτυξη

Ως σκοπός της Σχολικής Βιβλιοθήκης του International School of Piraeus ορίζεται η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από τη συνεισφορά της στις εξής ομάδες ατόμων: Στους μαθητές: προσφέρεται ένας χώρος μάθησης, έρευνας, γνώσης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας μέσω της συλλογής που εμπεριέχει βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό. Επιπρόσθετος στόχος είναι η συνεισφορά στη διαμόρφωση μαθητών που να μάθουν πώς να μαθαίνουν μόνοι τους, κατακτώντας τη μεταγνώση. Στους εκπαιδευτικούς: προσφέρονται έγκυρες πηγές πληροφόρησης που διευκολύνουν κι ενισχύουν τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και την διεύρυνση των γνώσεων των ίδιων των επαγγελματιών.

Read More
Επαγγελματική Ανάπτυξη

 Οι εκπαιδευτικοί του ISP παρακολουθούν συνεχώς σεμινάρια επιμόρφωσης. Πέρα από τα προγραμματισμένα webinars που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα με ποικίλες θεματικές, οι εκπαιδευτικοί μας παρίστανται σε επιμορφώσεις από ποικίλους φορείς όπως για παράδειγμα o IBO ή η Apple. Οι επιμορφωτικές δράσεις πραγματοποιούνται τόσο στα πλαίσια του ίδιου του σχολείου όσο και σε χώρους άλλων οργανισμών, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

 

 
Read More

GoogleCalendar

Featured

ISP Backpack

Μέσα στο σακίδιο του ISP, οι μαθητές βρίσκουν ιδέες για διάβασμα, επισκέψεις, μαγειρική, ζωγραφική και δημιουργική απασχόληση με τους γονείς τους.

ISP Backpack

Βιντεοθήκη

  • The students at ISP +

  • Α Δημοτικού- Το γράμμα Λλ μέσα από παιχνίδι +

  • Διαδραστικές πηγές μάθησης +

  • Εξάσκηση στη Γεωγραφία με Ετεροαξιολόγηση +

  • 1
  •  

  •   

  • 1