Η συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελείται από περίπου 2.500 τίτλους βιβλίων και περιοδικών αλλά και περίπου 100 τεκμήρια οπτικοακουστικού υλικού στα ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. Η ταξινόμηση της συλλογής έχει πραγματοποιηθεί με το Δεκαδικό Ταξινομικό Σύστημα Dewey (Dewey Decimal Classification). Η διαδικασία του δανεισμού πραγματοποιείται καθημερινά όλες τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Ωστόσο, η Τετάρτη έχει οριστεί ως ημέρα δανεισμού για όλα τα μέλη από τις 11:00 – 13:30. Απαραίτητη προϋπόθεση για το δανεισμό είναι η προσκόμιση της προσωπικής κάρτας μέλους. Το κάθε μέλος δύναται να δανειστεί ένα (1) βιβλίο για δεκαπέντε (15) συνολικά ημέρες. Σε περίπτωση που το μέλος επιθυμεί ανανέωση της διάρκειας δανεισμού, πραγματοποιείται παράταση δανεισμού για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Είναι αξιοσημείωτο να ειπωθεί πως το Πληροφοριακό Υλικό (Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Περιοδικά) και τα Επιτραπέζια Παιχνίδια της Βιβλιοθήκης δε διατίθενται για δανεισμό παρά μόνο για χρήση στον ίδιο το χώρο της Βιβλιοθήκης.

Επιπλέον, στο χώρο της Βιβλιοθήκης πραγματοποιείται το μάθημα "Βιβλιοθήκη" όπου πραγματοποιούνται δραστηριότητες πληροφοριακής παιδείας, δημιουργικότητας και φιλαναγνωσίας. Μέσω των παραπάνω (ατομικών και ομαδικών) δραστηριοτήτων δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να ενισχυθεί το προφίλ του δια βίου μαθητή. Ως σκοπός του μαθήματος ορίζεται η ενίσχυση της έρευνας, όσο και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών μας.

 
 
 
  • Βιβλιοθήκη & Έρευνα
  • Επαγγελματική Ανάπτυξη

Ως σκοπός της Σχολικής Βιβλιοθήκης του International School of Piraeus ορίζεται η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από τη συνεισφορά της στις εξής ομάδες ατόμων: Στους μαθητές: προσφέρεται ένας χώρος μάθησης, έρευνας, γνώσης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας μέσω της συλλογής που εμπεριέχει βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό. Επιπρόσθετος στόχος είναι η συνεισφορά στη διαμόρφωση μαθητών που να μάθουν πώς να μαθαίνουν μόνοι τους, κατακτώντας τη μεταγνώση. Στους εκπαιδευτικούς: προσφέρονται έγκυρες πηγές πληροφόρησης που διευκολύνουν κι ενισχύουν τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και την διεύρυνση των γνώσεων των ίδιων των επαγγελματιών.

Read More
Επαγγελματική Ανάπτυξη

 Οι εκπαιδευτικοί του ISP παρακολουθούν συνεχώς σεμινάρια επιμόρφωσης. Πέρα από τα προγραμματισμένα webinars που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα με ποικίλες θεματικές, οι εκπαιδευτικοί μας παρίστανται σε επιμορφώσεις από ποικίλους φορείς όπως για παράδειγμα o IBO ή η Apple. Οι επιμορφωτικές δράσεις πραγματοποιούνται τόσο στα πλαίσια του ίδιου του σχολείου όσο και σε χώρους άλλων οργανισμών, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

 

 
Read More

GoogleCalendar

Featured

ISP Backpack

Μέσα στο σακίδιο του ISP, οι μαθητές βρίσκουν ιδέες για διάβασμα, επισκέψεις, μαγειρική, ζωγραφική και δημιουργική απασχόληση με τους γονείς τους.

ISP Backpack

Βιντεοθήκη

  • The students at ISP +

  • Α Δημοτικού- Το γράμμα Λλ μέσα από παιχνίδι +

  • Διαδραστικές πηγές μάθησης +

  • Εξάσκηση στη Γεωγραφία με Ετεροαξιολόγηση +

  • 1
  •  

  •   

  • 1